Thông tin chi tiết

Cấu tạo của kệ kho hàng:

Kệ hạng nặng nối tiếp:

– Kích thước: L2390xW1200xH7000mm
– Khung hồi 90x60x1.5mm.
– 0 tầng Beam H50x120 dày 1.8mm, dài 2300mm.
– 06 thanh support C43 dày 1.4mm/tầng.
– Tải trọng 2000kg/tầng.
– thanh giằng back tie để giữ cố định giữa 2 hàng giá đôi tránh bị xô vẹo khung.
– Bảo vệ chân trên mỗi chân giá giảm tối đa va đập của xe nâng trên các khung cột

Kệ hạng nặng độc lập:

– Kích thước: L2480xW1200xH7000mm
– Khung hồi 90x60x1.5mm.
– 02 tầng Beam H50x120 dày 1.8mm, dài 2300mm.
– 06 thanh support C43 dày 1.4mm/tầng.
– Tải trọng 2000kg/tầng.
– thanh giằng back tie để giữ cố định giữa 2 hàng giá đôi tránh bị xô vẹo khung.
– Bảo vệ chân trên mỗi chân giá giảm tối đa va đập của xe nâng trên các khung cột

Ảnh sản phẩm kệ kho hàng lắp đặt tại HMP: